Een boom met takken en wortels

De opdracht die ik meekreeg was het ontwerpen van een kunstwerk voor in de centrale hal bij gelegenheid van het tiende lustrum. De meegekregen trefwoorden (kinderen, onderwijs, toekomstgericht bezig zijn en dynamiek) hebben geresulteerd in een ontwerp waarbij twee bronzen handen uit de muur komen en met touw een boom met takken en wortels vormen.

Motivatie:

Een leerling op het Elzendaalcollege zit tussen kindertijd en volwassenheid in. Vanaf het moment dat er scholen bestonden wordt er van generatie op generatie kennis doorgegeven. Wat dat betreft verandert er eigenlijk niet zoveel. Kennis wordt ook doorgegeven met een oeroud spel, het heksenspel. In onze cultuur vaak een spel voor kinderen, in vele andere "primitieve" culturen heeft het maken van touwfiguren een diepere betekenis. Daar wordt het geassocieerd met magische krachten en wordt het gebruikt bij dodenceremonieën en religieuze riten. Het gaat op school niet alleen om de meetbare kennis. Het is de kracht van het Elzendaalcollege om ook de andere kant zichtbaar te maken.